Payday loans uk
  • ‫למה וידאו של פלאש ולא ?‏

    • הייתה לי תחושה שאם זה יבוא ממישהו זה יבוא ממך…. תענה לי אתה למה

      • אני לא יודע את התשובה, ולכן שאלתי זאת.‏